Patní ostruha

Patní ostruha je zkostnatělý výrůstek patní kosti v místě úponu svalů klenby. Patní ostruha vzniká jako důsledek dlouhodobého přetěžování stáním nebo sportem, v kombinaci s nevhodnou obuví a propadlé klenby.

Při vzniku ostruhy se jedná zpočátku jen o bolesti paty v souvislosti se zátěží. Jedná se o nebakteriální zánět. Následně dochází k ukládání vápníku a tvorbě ostruhy. Typická je bolestivost nejvíce ráno nebo po námaze, třeba i večer v klidu.

Již při prvních projevech onemocnění je vhodné podstoupit vyšetření RTG, USG paty (ultrazvuk dokáže zobrazit i prvotní změny v měkkých tkáních paty, rentgen až vytvořenou ostruhu).

U počínajících bolestí patní ostruhy může pomoci klasická rehabilitace, vložky do bot, pevná obuv, ibuprofenové masti. U plně rozvinuté ostruhy většinou pacienti končí na ošetření rázovou vlnou nebo na ozařování, které nepovažujeme za dobrou volbu, vzhledem k riziku ozáření.

Vzhledem k dobrým ohlasům našich klientů na léčbu bolesti patních ostruh, jsme se rozhodli zřídit specializované pracoviště, které Vám pomůže bolesti patní ostruhy vyřešit. Správná aplikace rázových vln do místa ostruhy v 80-90% bolest paty odstraní. U problematických bolestí doporučujeme navíc kombinaci ošetření LASEREM, který zvyšuje účinek rázové vlny.

Samozřejmě jsou i klienti, kterým rázová vlna nepomohla. Z naší zkušenosti se jednalo o špatnou aplikaci terapie.