Rázová vlna

Naše rehabilitace je jediné pracoviště fokusované rázové vlny v jihočeském kraji. Velkou výhodou proti klasické rázové vlně je poloviční počet ošetření a větší efektivita, častá úleva bolesti v průběhu terapie! Myslíme si, že je lepší, když nemusíte někam 3x, ale jen jednou ( v akutním stavu). Nebo 3x místo 6x u chronických stavů. Ušetří to Vám to čas a budou také lepší výsledky terapie.

Fokusovanou terapii lze také výborně využít u akutních stavů bolestí páteře nebo po úrazech. Používání této technologie snižuje počet návštěv na rehabilitaci na minimum. 1-2 ošetření v akutním stavu nebo bolesti zlepší stav natolik, že je to pak již jen otázka doplňkového cvičení v dlouhodobé prevenci. metodou DNS Prof. Koláře. Ušetří se mnohdy hodně času v terapii.

Jen velmi málo pracovišť rázové vlny se specializují také na problematiku bolestí páteře. Naše pracoviště se touto problematikou zabývá již dlouho a ošetření bolestí zad pomocí rázových vln je velmi účinné u akutních bolestí. Jde velice efektně zmírnit bolest zad nebo výraznou ztuhlost, kterou ostatní terapie nedokáží ovlivnit.

Něco o terapii všeobecně....

Terapie bolesti rázovou vlnou patří v rehabilitaci k těm nejúčinnějším terapiím pro odstranění bolesti těla. Rázové vlny jsou silnější ultrazvukové nárazy, které jsou cíleně aplikovány na bolestivá místa. Rázová vlna tak "doslova" rozbije bolestivé místo a nastartuje proces hojení. Jako jediné pracoviště v jižních Čechách používáme fokusovanou rázovou vlnu. Další nejbližší pracoviště je v Praze nebo v Jihlavě. Fokusovaná rázová vlna má v terapii mnohem lepší výsledky než klasická radiální rázová vlna.

Terapie bolesti rázovou vlnou se už mnoho let využívá v zahraničí. U nás je již celkem rozšířená ve formě radiálních rázových vln, u nás v Českých Budějovicích je celkem 6 pracovišť . Jako první v kraji nabízíme modernější terapii pomocí fokusované rázové vlny. Využíváme nejlepší švýcarský přístroj STORZ MEDICAL FSW. Tato terapie se využívá i pro sportovce na světových šampionátech a olympijských hrách.  Stejná technologie se již mnoho let využívá v nefrologii pro rozbíjení ledvinových kamenů. Tato technologie využívá vysokonapěťové cívky, která ve vodním okruhu generuje rázový pulz, který způsobí žádaný terapeutický efekt.

Fokusovaná terapie má proti klasické rázové vlně jen samé výhody. Menší bolestivost při aplikaci. Vytváří po aplikaci produkci somatotropního hormonu, který ve tkáních stimuluje obnovu růstu (somatotropin - růstový hormon). U degenerované tkáně vytváří neovaskularizaci (nové cévní zásobení). Samozřejmě výrazně tlumí bolest. Aplikace fokusované rázové vlny tak může nahradit i ortopedický obstřik.  Terapii obvykle doprovází mohutný relaxační efekt přímo při terapii.

Velkou výhodou proti klasické rázové vlně je poloviční počet ošetření.  Pokud máte akutní bolest, která trvá cca do 3 měsíců, tak obvykle stačí 1 ošetření. U chronických bolestí, které jsou brané v medicíně nad 3-6měsíců jsou to 2-3 aplikace. Velká výhoda pro pacienty, kteří k nám jezdí z větší vzdálenosti. U klasické aplikace na patu nebo loket, je to místo 6ti cest do Českých Budějovic jen 2-3 cesty.

Terapie rázovou vlnou spadá pod moderní medicínu a doporučené diagnozy jsou hlavně ortopedické a pohybové bolesti. Než se cokoliv do doporučených indikací přidá, musí to projít podobným procesem jako léky. Minimálně 2 slepé studie o 5000 pacientech porovnávaných s placebo efektem. Je tak ověřena udávaná 90% úspěšnost u správně posouzené diagnozy a aplikace. Na našem pracovišti můžeme od roku 2010 potvrdit dobrou zkušenost při terapii rázových vln. To byl také jeden z hlavních důvodů na přechod na fokusovanou rázovou vlnu. Je pro nás důležité, abychom pacientům nabízeli nejlepší služby. 

Na našem pracovišti nikdy nerozhodovaly pulzy, které byly při terapii aplikovány. Nedělali jsme žádné příplatky za více pulzů. Nyní se ale bohužel nemáme s kým v jižních Čechách porovnávat. Fokusovaná terapii aplikuje méně pulzů než předchozí radiální. Pokud jsme dříve museli použít 5000 pulzů, nyní stačí jen 1500. Je to dané mnohem lepším principem terapie s větší efektivitou.